Keresés

szombat, 07 május 2011 16:08

Néhány gondolat...

Néhány gondolat az érettségi vizsgaelnökök értékeléseiből

1.

„Szeretnék gratulálni és elismerésemet kifejezni valamennyi kollégának a tanulókkal elért eredményekért. Fáradozásuk nem volt haszontalan.” „A szóbeli viszont igazolta (magyar nyelv és irodalom), hogy az érettségi felkészítés sikeres volt, hiszen sok meglepő, igényes és jól megszerkesztett szóbeli feleletet hallhattunk.” „Elismerés a sok-sok felkészítő tanárnak (négy év során többen is voltak), mindenki számára sikeres volt a vizsga.” (matematika) „A szóbeli vizsgán, megfelelő kísérleti eszközök és segédanyagok mellett, kiemelkedő eredmények születtek.” (fizika) „A szaktanárok munkáját dicsérik elsősorban az írásbeli dolgozatok eredményei. De nagyra értékelem az angol és német esetében egyaránt a feleletek minőségét. Többségében társalgás folyt…” (idegen nyelvek) „A magyar gazdaságnak nagy szüksége van jó szakemberekre. Képzésükben az első lépést azok a tanulók, akik ezt a tantárgyat választották, már megtették. A műszaki ábrázolás, anyagismeret és a szakmai technológiák a követelmény-rendszerben szerepeltek. Az írásbeli munkák bíztatóak voltak és a szóbeli vizsgán is szépen teljesítettek.” (gépészeti alapismeretek) „A tanulók számot adtak sokoldalú felkészültségükről, amelynek eléréséhez nélkülözhetetlen a szaktanárok áldozatos felkészítő munkája és a diákcentrikus vizsgáztatás is. De vizsgáztak magatartásból, emberségből és akaraterőből is.”

2010. június 21. Szelei Imre vizsgaelnök

2.

„Az iskola képzési profilja miatt a diákok a diákok túlnyomó többsége – 26 fő – ezt (informatika) választotta ötödik tantárgynak. Érdekesség – 10 diák – már előrehozott érettségi keretében teljesítette a követelményeket. Az osztályzatok elégséges és jeles között váltakoznak… A szóbeli tételsor érdekes és változatos. Átfogja és súlyozza a tananyagot… A szóbeli vizsga során a szaktanár nagy türelemmel, szakértelemmel és maximális jóindulattal kérte számon a tananyagot.” „A vizsgaterem jól felkészített és minden technikai eszközzel berendezett volt. Optimális feltételeket biztosított a vizsga lebonyolításához. A diáok megjelenése dicséretes. Magatartásuk fegyelmezett volt.”

2010. június 17. Kovács László, vizsgabizottsági elnök

3.

„A kérdező tanárok kérdezés kultúrája magas szintű, nem feleltetés jellegű.”

2010. június 21. Suhai Zsolt, vizsgabizottsági elnök

4.

„A vizsgázó tanulók mindegyike – és ez mindegyik tantárgyra érvényes – a rendelkezésre álló felkészülési időt felhasználta. Ebben az időben igyekeztek mindent leírni, ami az eszükbe jutott. A jelöltek egy része önállóan felelt, jegyzeteit csak segédeszközként használta. A jelöltek alkalomhoz illő módon jelentek meg és viselkedtek. A kollégák kapcsolata a diákokkal partnerségen alapult. Segítőkészségük, mindenre kiterjedő figyelmük inspiráló környezetet teremt. A vizsgáztató kollégák kiváló szakmai és pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek. Kérdezési technikájuk, módszertani eljárásaik alkalmazkodnak a tanulók egyéniségéhez.”

2010. június 17 – 18. Dr Antal Annamária vizsgabizottsági elnök

5.

„A szóbeli feleletek igényes tanári munkát tükröznek. A szaktanár nagyon jó pedagógiai érzékkel feleltetett…”(magyar nyelv és irodalom)

2010. június 14. Erdősné Németh Ágnes vizsgabizottsági elnök

6.

„A jelöltek megjelenése, viselkedése a vizsga folyamán azt bizonyította, hogy a tanulók a középiskolás évek alatt elsajátították a különböző szituációkban megfelelő és elvárható viselkedési és kommunikációs formákat, illetve tudatában vannak az érettségi vizsga jelentőségének. … Elismerés illeti az osztályfőnököt, a tanári testületet, hogy nemcsak szellemileg, hanem mentálisan is felkészítette a jelölteket az érettségi vizsga „megpróbáltatásaira”. A vizsgáztató tanárok és a jelöltek közötti kapcsolat bizalmas, de ez nem jelenti a követelmények fellazítását, az empatikus attitűd nem jelenti az igényesség feladását. Gépészeti ismeretekből 4 tanuló írt érettségi dolgozatot. 3 tanuló teljesítménye 60 és 90% között mozgott. Pozitív, hogy a szakmai tárgyakból jó eredményt értek el a jelöltek.”

2009. június 18. Bogár Imre vizsgabizottsági elnök

7.

„A középszintű csoportban is mindenki sikeres írásbelit írt, néhányan „csodát tettek”. Az emelt szintű csoport tagjai – egy közepestől eltekintve – négyes, ötös osztályzatot szereztek. Mindkét tanárnőnek rengeteg munkája van ebben z eredményben. (matematika) Mindig értékes tapasztalat belelátni más iskolák működésébe. Nagyon szimpatikus, jól együttdolgozó csapatot ismertem meg a vizsgabizottság tagjaiban. Szaktárgyukat szerető és ismerő lelkes tanárok, akik erőt tudnak meríteni diákjaik sikeréből, és nem szegi kedvüket, ha nem minden diák kedvence az adott tantárgy.”

2009. június 15. Szűcs Gergely vizsgabizottsági elnök

Nincsenek események

Eseménynaptár

Július 2020
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

"Cserháti Iskoláért" Alapítvány
adószáma: 18658323-1-20

alapitvanyCserháti idegen nyelvi alapítvány
adószáma: 19274975-1-20